Karolininy sady

Karolininy sady slouží jako plocha pro odpočinek a vycházky obyvatel města Znojma i návštěvníků města. Zároveň vytváří přirozený a historický přechod mezi urbanizovaným centrem města a údolím řeky Dyje.  Revitalizací Karolininých sadů bude tato funkce území posílena a zatraktivněna.

Vybudování městské vinice může být vnímáno také jako příspěvek k prezentaci města Znojma jako centra významného vinařského regionu. Opomenout nelze ani didaktický význam vinice – možnost prezentovat práci na vinici od jejího založení až po sklizeň v průběhu roku. Produkční význam vinice je potom vnímán jako sekundární.

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste