Gránické údolí

Gránický potok, který pramení v lese u obce Lukov, získává svoje jméno vlastně až u citonic poblíž Znojma, kde se zanořuje do hlubokého údolí a vytváří hranici oddělující Znojmo a Hradiště, významné středověké sídlištní aglomerace, postavené na dvou protilehlých skalnatých výšinách.
Někdy se název potoka uváděl i jako „Hradnice“. Tvořil totiž kdysi přirozenou hranici mezi územím královského města Znojma a křížovnickým probošstvím na Hradišti. Po jeho překročení bylo možné získat azyl na druhé straně.

Mezi oběma skalami potok ústí do řeky Dyje.
Prudká strž kolem potoka byla výhodnou a prakticky nepřekonatelnou ochranou pro město od raného středověku a údolí bylo téměř neobydlené až do Citonic, asi 5km proti proudu potoka.

Zdroj: Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě + Památkový ústav v Brně

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste