Svatý kopeček

S výškou 363 m n. m. nalezneme v Mikulově, konkrétně na Pavlovských vrších, jenž jsou součástí chráněné krajinné oblasti Pálavy a to pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (tedy hovoříme o rezervaci chráněné organizací UNESCO), Svatý kopeček. Turisticky oblíbený kopec, jenž zájemci rádi zdolávají pakliže směřují ke kapli sv. Šebestiána. Svatým kopečkem vede také a především tzv. ’křížová cesta’ se čtrnácti zastavkami
u kapliček. U kaple sv. Šebestiána je vystavěná i zvonice, která na zadání kardinála Františka zde byla postavena
již v roce 1631. Kromě nádherného pohledu na město Mikulov se nám naskýtá také možnost zhlédnout i další
z Pavlovských vrchů, konkrétně třeba Turold, Kočičí skálu, Sirotčí hrádek, či jiné.

Kontakt

  • Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku
    Kontakt: Římskokatolická farnost u sv. Václava, Náměstí 4, tel.: 737 382 622, email: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz

Otevírací doba

  • Červenec-srpen: sobota 9-17, neděle 9-13. Pozn., volně přístupné

Vstupné

*základní informace

  • veřejnosti přístupné zdarma, více na www.farnostimikulovska.cz
Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste