Církevní památky

Kostel sv. Václava

Kostel svatého Václava stojí na místě původního nejstaršího románského kostela, jehož existence je předpokládána již na konci 12. století. Dnešní stavba pochází v jádře z počátku 15. století. Jeho vnější podoba je výsledkem přestaveb v 16.století a před polovinou 17. století. Od roku 1625 je kostel sídlem kolegiátní kapituly.

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1679 a od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.

Křížová cesta na Svatý kopeček

Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově patří mezi první poutní místa nejen na jihu Moravy, ale je vůbec nejstarší křížovou cestou v českých zemích. Tato překrásná dominanta města nyní potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, aby byla zachována příštím generacím. I Vy se můžete zúčastnit projektu Záchrana kapliček na Svatém kopečku.

Pravoslavný chrám sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše vystavěný v novogotickém slohu sloužil do roku 1945 německým evangelíkům. Po jejich odchodu kostel chátral a až v roce 1997 jej odkoupila pravoslavná církev, která jej přeměnila na funkční pravoslavný kostel.

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste